dinsdag 23 december 2014

dinsdag 18 november 2014

Kerstbal / Xmas Bauble

Met de voorbereidingen voor de feestdagen ben ik al begonnen. Om dit jaar een Scandinavisch tintje te geven heb ik kerstballen in die kleuren ontworpen. Ze zijn eigenlijk triangel vormig en daardoor heel makkelijk in elkaar te zetten. Ik heb er een kleine workshop van gemaakt zodat iedereen ze kan maken :-))

I am already begun with the preparing for the holidays. To give this year a Scandinavian look I have designed baubles in these colors. They are actually triangle shaped and therefore very easy to put together. I have made a small tutorial so that everyone can make them :-))


Workshop Kerstbal / Tutorial Xmas Bauble


Kijk eerst goed naar het patroon en de letters voor je begint!
Borduur het patroon met wit borduurgaren  op rode Aida of geweven borduurstof  van 5,5 kruissteken per cm. Dan wordt de bal ongeveer 7,5 cm breed en 8 cm lang. 
Vervang evt. de geborduurde sneeuwvlokken voor decoratie sneeuwvlokken. Zie foto 1 en foto 9.

Please, look closely at the pattern and letters before you start!
Embroider the pattern with white embroidery thread on red Aida fabric or woven embroidery fabric  of 5.5 crosstitches per cm. The ball shall be approximately 7.5 cm wide and 8 cm. long.

Replace if you like the embroidered snowflakes for decorations snowflakes. See photo 1 and photo 9.


Maak met stiksteken alle randen en ga 2 x over de middenstukjes, zie foto 2. Knip de stof  NIET langs de randen af, maar vouw op de stiksteek randen naar achteren. Dat geeft stevigheid aan de bal en geen rafelranden. 

Made with backstitches all edges and go 2 times on the middle pieces, see photo 2. Cut the fabric NOT along the edges, but fold on the backstitch edges backwards. This gives strength to the ball and no frayed edges.


Neem 1 draad Rood borduurgaren van 1 meter lang en vouw die dubbel en steek de losse einden door het oog van een stompe borduurnaald. Vouw de punten A tegen elkaar aan naar achteren en steek er een speld in, zie foto 3.

Take one strand Red embroidery thread of 1 meter long and fold in half and insert the loose ends through the eye of a blunt embroidery needle. Fold the points A to the back against each other and insert a pin in it, see picture 3.


Begin aan de punt A en neem aan weerszijden 1 stiksteekje op en steek de draad door de lus heen als aanhechting. Neem daarna steeds een steekje aan weerszijden op en werk zo naar het midden , zie foto 4. 

Start at the point A and take on both sides one backstitch  and insert the needle through the loop as beginning. Then take a backstitch at each side and work your way to the center, see picture 4.


Neem in het middenstuk beide stiksteken op om hetzelfde effect te krijgen als de rest van de steken en werk door naar de top van B. Maak 1 steekje extra op de laatste steek.

Take in the middle both backstitches to get the same effect as the rest of the stitching and work through to the top of B. Make one extra stitch in the last stitch.

 Ga door naar C, zie foto 5, en maak 1 steekje extra bij de eerste steek. Ga naar beneden naar D.

               Go to C, see picture 5, and make one extra stitch in the first stitch. Go down to D.


Vouw de punten van E naar binnen en werk weer naar boven E, zie foto 6.

Fold the points of  E backwards and work to the top of  E, see picture 6.


Laat het bovenste stukje open om de bal te vullen met Panda vulling of ander vulmateriaal. Neem een ophang koord of lint, vouw het dubbel en maak er een knoop in. Steek de koord tussen de vulling en maak het laatste stukje dicht. Zie foto 7.

Leave the upper part open to fill the ball with filling material. Take a hanging cord or ribbon, fold it in half and make a knot. Insert the cord between the filling and close the ball. See picture 7.


Met het laatste restje garen kunnen er kerstballetjes of klokjes aan gehangen worden. 
Werk het draad af door een paar steekjes op elkaar en steek de naald naar binnen en kom aan de zijkant naar buiten. Knip de draad vlak langs de stof af. Zie foto 8.

With the last bit of thread you can attach Christmas balls or bells .
After that make a few stitches on each other and insert the needle in the ball and come out on one side. Cut the thread close to the fabric. See picture 8.


Als variatie kun je er sneeuwvlokken of andere decoraties op de bal plakken in plaats van te borduren. Hang er evt een kerstballetje of iets anders aan de onderkant van de bal.
Maak de kerstbal ook eens op witte borduurstof en borduur met rood borduurgaren. Of gebruik je eigen kleuren!!


As a variation, you can glue snowflakes or other decorations on the ball instead of embroidery. Hang  a Christmas ball or something else at the bottom of the ball if you like.
Make the bauble also on white embroidery fabric and embroider with red embroidery thread. Or choose your own colors!!


Veel plezier met het borduren en maken van deze kerst decoraties!
Have fun with making this Christmas decorations! 

Hetti ;-))

zaterdag 1 november 2014

Paddestoelen met Freebie

De herfst is prachtig met de verkleurende bladeren en paddestoelen. Ieder jaar neem ik weer veel foto's van allerlei paddestoelen. Dit jaar heb ik er een patroon van gemaakt van de enige echte paddestoel "Rood met Witte stippen".........  alleen de kabouters ontbreken :-))
Het patroon is te koop via ETSY.

The Autumn is beautiful with the color-changing leaves and mushrooms. Every year I take lots of pictures of all kind of mushrooms. This year I made ​​a pattern of the one true mushroom "Red with White dots".............. only the gnomes are missing:-)) You can find the pattern on ETSY.

  
Paddestoel als kussentje maar het patroon kan ook gebruikt worden op een kaart of als geurzakje.


Ook heb ik het patroon in Delfts Blauw gemaakt met als variatie voor dit kussentje heb ik het woord Paddestoel rood geborduurd.
Een rood koordje rondom maakt het helemaal af!

I also made the pattern in Delft Blue with the word Paddestoel in red.
With a matching red cord around the cushion!

Kadolabel / Gift tag. 


Please embroider your own language on the pattern and make the pattern longer or shorter.


ZELF EEN KADO LABEL MAKEN!
Borduur het gekleurde of het Delfts blauwe patroon op een restje borduurstof. Knip het ruim uit en plak aan de achterkant dubbelzijdig plakband. 
Neem een stukje kaart karton of ander mooi stevig papier en plak het borduurwerkje erop. 

MAKING A GIFT TAG!
Embroider the colored or Delft blue pattern on a scrap piece of embroidery fabric. Cut out the embroidery and stick on the back double sided tape. 
Take a piece of cardstock or other paper and stick the embroidery on the cardstock.


Lijm een dun randje texiellijm vlak langs de randen en plak een mooi sierkoordje op. Evt. de uiteinden onder het borduurtje schuiven met een speld of naald of de uiteinden van het koord lang laten. Goed laten drogen en daarna er een strik in maken.
Maak aan de bovenkant een gaatje voor een ophang koord. Zie foto's.

Kaart karton = Action
Texiellijm = Wibra, heeft een heel smal rond lijm mondje
Koord = Dille en Kamille

Glue a thin line of fabric glue along the edges of the embroidery and stick a nice thin cord arround. You may push the ends underneath the embroidery with a pin or needle or allow the cord ends long. Let the glue dry thoroughly and then in making a bow of the cords. 
Make a hole at the top for a hanging cord. See photos.


Miek heeft de bovenste blauwe paddestoel label ontworpen en het borduurwerkje op vilt geplakt!
Miek designed the top blue mushroom label and glued the embroidery on felt!Veel plezier, Enjoy,
Hetti :-))

maandag 6 oktober 2014

Crea Agenda 2015

In het vroege voorjaar van dit jaar kreeg ik het verzoek om een echt Hollands tegeltje te ontwerpen voor de Crea Agenda van 2015.
Deze Agenda is van Hobby Handig van de uitgeverij Scala.

In the early Spring of this year I was asked to design  a Dutch tile for the Crea Agenda 2015.
This Agenda is from the Magazine Hobby Handig  of the publisher Scala.


Natuurlijk heel leuk om te doen en met een Oranje tintje omdat het patroontje in de laatste week van april staat. Lekker Hollands met de fietsmanden vol tulpen en windmolens op de achtergrond.

Of course a lot of fun to do and with an Orange twist because the pattern in the last week of April when we have our Kings Day. Real Dutch with the bike baskets full of tulips and windmills in the background.


Het kruissteek patoontje past op of in een kaart en met wat extra decoratie maak je er een feestelijk geheel van.

The cross stitch pattern fits on or in a card and with some extra decoration, you make a festive character.


Ook kan er een ornamentje of kussentje van gemaakt worden en wil je het echt Hollands hebben dan borduur je de tulpen rood in plaats van oranje :-))

You can also make an ornament or pillow, and do you want a really Dutch touch....embroider the tulips Red instead of Orange :-))


Verder staan er zulke leuke zelfmaak ontwerpen in dat het hele jaar gevuld is met Creativiteit! Je vergeet haast dat het ook nog als Agenda gebruikt kan worden!


Furthermore, there are such nice selfmake designs that filled the whole year with Creativity! You almost forget that it can be used as a Agenda!

Veel plezier, Have fun! Hetti


zondag 31 augustus 2014

Heide, Heather

Bijna iedere dag maak ik een wandeling over de Ginkelse heide. In Augustus is dat een paars feest als de heide bloeit!

Almost every day I take a walk on the Ginkel Heath. In August it's a Purple Party when the heather blooms!


Dear blog friends, this freebie is in Dutch because the heather blooms here in August.
Please crossstitch your own blooming month. Like the example of English version.

 De Ginkelse Heide bij Ede The Ginkelse Heath near Ede .


Bij ondergaande zon. With the setting sun. 


Nog geen genoeg van de heide? Klik hier voor mijn eerste heide freebie :-))
Still not enough of the moors? Click here for my first heather freebie ;-))Veel plezier met Borduren, Enjoy the stitching
Hetti :-))


woensdag 9 juli 2014

Groeten uit Holland / Greetings from Holland!

                               

FIJNE ZOMER  EN GROETEN UIT HOLLAND!

HAPPY SUMMER AND GREETINGS FROM HOLLAND!


With Love,
Hetti ;-))

Dit patroon is te koop bij ETSY.
This pattern is available by ETSY.

zondag 8 juni 2014

Vaderdag Freebie /Father's Day Freebie

Over een week is het Vaderdag en heb je nog geen kadootje voor je creatieve vader?
Wat dacht je van een geborduurde schilders penseel. Natuurlijk ook als kadootje te geven aan alle kunst en gewone schilders ;-))

About a week it is Father's Day in the Netherlands and still you have not a gift for your creative Father?
What do you think about a embroidered painters brush. Of course, to give as a gift to all Art and normal painters too ;-))Dit is net een zoek plaatje.....waar is het geborduurde penseel :-))
Ook ik heb er een beschrijving gemaakt hoe je 'm in elkaar zet, kijk beneden.

This is just a picture puzzle ..... where is the embroidered brush :-))
 Also I have made ​​a Tutorial how to make this brush, please look below.


Borduur het patroon op Aida of geweven borduurstof, 5,5 kruisjes per cm. Dan wordt het penseel ongeveer 21 cm lang. Borduur ook de omtrek in stiksteekjes.

Embroider the pattern on Aida or woven embroidery fabric, 14 count. Then the brush will be about 21 cm / 8,5 inch long. Also embroider the outline in backstitches.


LET OP! Wil je er een boekenlegger van maken, knip het patroon NIET uit en werk de rechthoek verder af als boekenlegger naar keuze.
NOTICE! If you want to make a bookmark, don't cut out the pattern from the fabric and make a bookmark of your choice.

Wil je er een penseel van maken, borduur dan nogmaals het patroon of alleen de buitenste stiksteek lijn. Knip de penselen uit op 1 cm rondom de buitenste stiksteek lijn.

Do you want to make a brush, embroider once again the pattern or only the outside backstitch line. Cut the brushes from 1 cm / 3/8 inch, around the backstitch line. See the picture above.


Vouw de buitenste stiksteek lijn naar binnen, begin op 5 cm van de punt van het penseel aan een kant met een overhands steekje -zie foto- de beide zijden aan elkaar te naaien.

Fold the outer backstitch line inwards, beginning at 5 cm / 2 inches from the tip of the brush on one side with an slip stitch both sides together -see photo above of the sewing. 


Ga om de punt heen tot 5 cm en vul eerst de punt met een fiberfil of pandavulling. Dan weer 5 cm dichtnaaien aan weerskanten, neem voor de andere kant ook een draad! Dan weer vullen en zo verder gaan tot aan de top van het penseel.

Go around the point to 5 cm / 2 inch, and  first fill the point with fiberfill or other stuffing. Then sew again 5cm / 2 inch on both sides, take on the other side also a thread! Then fill again and so continue to the top of the brush.


En klaar is het schilderspenseel!
And finished is your painters brush!

 Hetti ;-))

zaterdag 17 mei 2014

Blackbird Designs free SAL

Via Annette, California Stitcher kwam ik "Her Sampler-1796" van Blackbird Designs op het spoor en het leek me een uitdaging om 'm te maken. Met een variatie aan steken en in mooie oude kleuren. De kleuren heb ik aangepast naar mijn eigen  kleur keuze......een beetje van toen en een beetje van nu :-)) Samen met de goede adviezen van Annette ben ik gestart met de Sampler.

Na het patroon bekeken te hebben kwam ik erachter dat de hoeken allemaal verschillend zijn tegen en her en der onbreekt er een steek, kijk naar eens bij Samplers and Santas.
Nu weet ik niet of het foutjes zijn uit 1796 of later :-)) Bij mijn moeders Rode School lapje kwam ik ook verschillende foutjes tegen die ik ook in het nieuwe patroon gelaten heb.

Via Annette, California Stitcher I red about "Her Sampler 1796"  from Blackbird Designs and it seemed  a challenge for me to make the sampler. With a variety of stitches and beautiful old colors. The colors I have changed to my own color choice ...... a little bit old and a little bit new :-)) So I started the sampler together with Annette's good advise!

After having viewed the pattern, I found that the corners are all different and there are missing a stitch, please  look at Samplers and Santas.
Now I don't know if the errors are from 1796 or later :-)) In the Red School Sampler of my my mother  I saw several errors which I have left in the new pattern.


Geborduurd op linnen 13 draden per cm. Tussen 32 en 36 count / tussen 6 en 7 kruisjes per cm.
Het borduur garen is van Aurifil / Allegro  katoen, omdat het dun en glad garen is gebruik ik 2 draden.

Embroidered on linen 13 threads per cm. Between 32 and 36 count / 6 to 7 stitches per cm. 
The embroidery thread is Aurifil / Allegro cotton, because the yarn is thin and smooth, I use two threads.

Dit is het oorspronkelijke Merklapje. This is the orginal Sampler.


Het patroon van Blackbird Designs is Hier te downloaden.
 Here is the download of the pattern from Blackbird Designs.


Iedere dag 'n paar steekjes borduren en van het mooie weer genieten!
Every day a few stitches and we enjoy the beautiful weather in the Netherlands!
Hetti :-))


zaterdag 10 mei 2014

Moederdag bloemetje! Mother's Day flowers!

Fijne Moederdag! Happy Mothers' Day!

Voor de vele moeders en alle anderen die meedoen aan " Randje per week" heb ik een bloemenrandje ontworpen, speciaal voor Moederdag.
For many mothers and all  others how participate in " a Border each week" I have designed a floral border specially for Mother's Day.


Dit bloemen randje is 100 kruissteekjes breed en gemakkelijk aan te passen door kruisjes aan de zijkanten toe te voegen of weg te laten.
This flower border is 100 crossstitches wide and easy to customize by adding or leave crossstitches on both sides.
Dit randje is 47 kruissteekjes breed en geschikt voor linnen band van 10 cm. breed.
This border is 47 crosstitches wide and suitable for 10 cm linen banding. 

Dit zijn mijn randjes tot nu toe, geborduurd op 10 cm. linnen band. 
Geborduurd met DMC 103 en ThreadworX  11011.

These are my borders so far, embroidered 10 cmlinen banding.
Embroidered with DMC 103 and ThreadworX 11011.
In  soldaatjes van Randje per week 25 - 26 heb ik een fout gemaakt, nu lijken het dansende schaatsters ;-))
The soldiers in a Border each week 25-26, I made a mistake, now it seems dancing skaters ;-))


Met bloemen uit eigen tuin.
With flowers from my garden.


Een hele fijne Moederdag!  A very Happy Mother's Day!

Veel plezier met borduren, Enjoy the stitching,
Hetti ;-))


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...