zondag 24 maart 2013

Kadootje voor Miek en Marion!

Voor Pasen dit jaar heb ik kleine kip patroontjes ontworpen voor mijn zus Mieken vriendin Marion.
Ze zijn altijd creatief bezig en allebei borduren ze mijn SAL " Love To Stitch"  mee en  halen alle fouten eruit die ik niet meer zie, ook al heb ik het patroon honderd keer gecontroleerd!

For Easter this year I have designed  little Chicken patterns  for my sister Miek and girlfriend Marion.
They are so creative and they both embroider my SAL "Love To Stitch" with me, to pick out all the faults  I didn't see, even I checked the pattern a hundred times!
          Voor Marion is het een hangend Kip Ornament. 
For Marion I made a Chicken Ornament.Dank je wel Lieverds ;-))
Thank you so much Sweeties ;-))


Dit is het patroon van Miek alleen heb ik een rijtje eieren weg gelaten.
This is the pattern of Miek only I have left out a row of eggs.

Veel plezier met borduren, Enjoy the stitching,
Hetti ;-))


Stuur aub je foto's naar; hettiweblog@gmail.com
Please send your photo to; hettiweblog@gmail.com
woensdag 20 maart 2013

DANK JE WEL !! 100.000 THANK YOU SO MUCH!!

Voor een speciaal getal een speciale Freebie!
Dank je wel voor de blog vriendschap;-))

For a special number a special Freebie!
Thank you so much for your blog friendship ;-))
Kijk aub voor de details Hier

Of....... maak het kippetje in je favoriete kleuren en stof!
Neem voor de pootjes 2 stukjes mooi lint of koord. Trek het met een dikke naald door de borduurstof naar de binnenkant, zie de punt op het patroon en maak er een knoopje in. Rijg aan het lint of koord een kraaltje en maak eronder ook een knoopje. Zie de foto's. Trek op dezelfde wijze een koordje aan de bovenkant tussen de kraaltjes door en zet het met een paar steekjes vast.
Vul het kipje met pandavulling of fiberfil.
En voor je het weet....... heb je 5 van die leuke kipjes gemaakt  ;-))

Please take a look for the details Here

Or.....make the chicken in your favorite colours and fabric!
Take for the legs 2 pieces of  ribbon or cord. Pull it with a thick needle through the embroidery fabric to the inside, see the point on the pattern and make a knot. Thread the ribbon or cord with a bead and make a knot. See the photos. Pull on the same way a cord or ribbon at the top between the beads through and fixed with a few stitches .
Fill the little chicken with stuffing or fiberfil.
And before you know...... you have made 5 of this cute chickens  ;-))

Veel plezier, Enjoy ;-))


vrijdag 15 maart 2013

SAL Delft Red Love To Stitch Part 3

Dit is het derde deel van de Delfts Rode SAL.
Na de letters in de liniaal in het tweede deel van de SAL, komen de cijfers weer terug ;-))

This is the third part of the Delft Red SAL.
After the letters in the ruler in the second part of the SAL, the numbers are back ;-))

Deel 1, 2 en 3 samen.
Part 1,2 and 3 together.


Van Miek. From Miek.


En van mijn vriendin Marion.
And from my friend Marion.


Dank jullie wel voor de foto's van jullie vorderingen!!
Thank you so much for the photos from your updates!!

Veel plezier met borduren, Enjoy the stitching,
Hetti ;-))

zondag 10 maart 2013

Workshop Kip Eiwarmer, Chicken Egg Warmer

Geborduurde en zelfgemaakte Eiwarmers voor op de Paastafel of gewoon om je eitje warm te houden ;-))

Embroidered and homemade Eggwarmers for the Easter table or just to keep your eggs warm ;-))


WORKSHOP

Borduur  met kruissteken op witte Aida stof, 5.5 hokje per cm, of witte aftelbare stof,  11 draadjes per cm,  het patroon rechts 1x en het patroon links 1x van de kip.
DMC  310 Zwart
DMC  321 Rood

Embroider with cross stitches on white Aida fabric 14 count, or white Evenweave fabric 28 count the pattern right 1x and the pattern left 1x of the chicken.
DMC 310 Black
DMC  321 Red

Vouw het patroon diagonaal om en knip de zijkant af, zie foto beneden.
Fold the pattern diagonally and cut the side off, see picture below.


Vouw de zoompjes naar binnen op de geborduurde randen en naai ze dicht met 1 draad DMC zwart, zie foto beneden.
Fold the hems to the inside on the embroidered edge and sew them together with 1 thread of DMC black, see picture below.


Leg de kippen op elkaar met de goede kanten naar buiten, zie foto beneden.
Place the chicken together with the right sides out, see picture below.


Naai de beide helften aan elkaar; begin in het midden beneden en naai tot de derde zigzagrand. Het laatste stukje blijft open als staartje! Zie beneden.
Sew the two halves together, beginning in the middle and sew down to the third rickrack edge. The last piece remains open as tail! See below.
Gebruik voor de bek en kam rode kralen van  4,5 mm doorsnede en zet ze met DMC  321 rood, aan de zijkant en bovenkant van de kop vast.
For the beak and comb use red beads of 4.5 mm diameter and secure with DMC 321 Red, on the side and top of the head.


Gebruik als veren aan de staart rood lint, steek met een dikke naald ongelijke stukjes lint door de splitsing van de staart en zet er een knoop in. Kijk op de detail foto boven.
Use as feathers on the tail red ribbon, insert a thick needle uneven pieces of ribbon through the junction of the tail and put a knot in it. Look at the detail picture above.


Binnenkort komt er een echt Paas patroontje voor de eierwarmer ;-))
Soon there will be a real Easter pattern for the egg warmer ;-))

Veel plezier met borduren en het maken van het Kippetje!
 Enjoy the stitching and making the Chicken!

Hetti ;-))

vrijdag 1 maart 2013

SAL Delft Blue Love To Stitch Part 3

Dit is het derde deel van de Delfts Blauwe SAL.
Het komt naast deel 2, kijk aub even op het raster van de 12 delen, beneden.

This is the third part of the Delft blue SAL.
This part comes to the right of part 2. Please take a look on the model grid of the 12 parts, see below.


De grijze kruissteken zijn de overlappende steken van het tweede deel. Aub niet borduren!
The grey cross stitches are the overlapping from the second part. Please do not embroider!Deel 1, 2 en 3 samen.
Part 1,2 and 3 together.


En van mijn zus Miek.
And from my sister Miek.


Dank jullie wel voor de foto's van jullie vorderingen!!
Thank you so much for the  photos from your updates!!

Veel plezier met borduren, Enjoy the stitching,
Hetti ;-))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...