maandag 6 oktober 2014

Crea Agenda 2015

In het vroege voorjaar van dit jaar kreeg ik het verzoek om een echt Hollands tegeltje te ontwerpen voor de Crea Agenda van 2015.
Deze Agenda is van Hobby Handig van de uitgeverij Scala.

In the early Spring of this year I was asked to design  a Dutch tile for the Crea Agenda 2015.
This Agenda is from the Magazine Hobby Handig  of the publisher Scala.


Natuurlijk heel leuk om te doen en met een Oranje tintje omdat het patroontje in de laatste week van april staat. Lekker Hollands met de fietsmanden vol tulpen en windmolens op de achtergrond.

Of course a lot of fun to do and with an Orange twist because the pattern in the last week of April when we have our Kings Day. Real Dutch with the bike baskets full of tulips and windmills in the background.


Het kruissteek patoontje past op of in een kaart en met wat extra decoratie maak je er een feestelijk geheel van.

The cross stitch pattern fits on or in a card and with some extra decoration, you make a festive character.


Ook kan er een ornamentje of kussentje van gemaakt worden en wil je het echt Hollands hebben dan borduur je de tulpen rood in plaats van oranje :-))

You can also make an ornament or pillow, and do you want a really Dutch touch....embroider the tulips Red instead of Orange :-))


Verder staan er zulke leuke zelfmaak ontwerpen in dat het hele jaar gevuld is met Creativiteit! Je vergeet haast dat het ook nog als Agenda gebruikt kan worden!


Furthermore, there are such nice selfmake designs that filled the whole year with Creativity! You almost forget that it can be used as a Agenda!

Veel plezier, Have fun! Hetti


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...