donderdag 17 mei 2018

Voorjaar, Spring

De afgelopen tijd leek het wel zomer en de natuur voelde dat ook! De rododendrons in de tuin bloeien volop en het is een schitterend gezicht.

It seemed summer instead of spring in the Netherlands and nature felt that too! The rhododendrons in the garden are in full bloom and we have a beautiful vieuw

Met het uitzicht op de groene akker waar gerst in de wind staat te wuiven.
With the view of the green field where barley is blowing in the wind.
Ofschoon we bleekroze rodo's gekocht hebben kleuren ze altijd paars op de zandgrond.
Although we have bought pale pink rodos, they always turn purple on the sandy soil.
Het pad naar het bos.
The path to the forest.
Bleekroze worden ze pas aan het einde van de bloeitijd.
They turn pale pink at the end of the flowering period.
 Uitzicht op de bossen van de Noord Ginkel.
View of the woods of the Noord Ginkel.
Voor de bijen is het Luilekkerland, het is een gezoem van jewelste!
For the bees it is Luilekkerland/ Food festival, it's a buzz!

Ook de reeen hebben het naar hun zin.
The roe are also enjoying themselves.

Sinds we op de Veluwe zijn gaan wonen genieten we volop van de mooie omgeving en wandelen en fietsen er veel.
Since we started living in the Veluwe, we enjoy the beautiful surroundings and walk and cycle a lot.
Wandelen naar de Heidebloemplas.
Walking to the Heidebloemplas/ Heather flower lake.
Voor de Mandarijn eenden is het samen met de karpers goed toeven in de plas.
For the Mandarin ducks it is good to stay in the lake together with the carp.

Wandelen naar boerderij/uitspanning de Mossel in de bossen van de Noord Ginkel met bezoek van een zwijn onderweg.
Walking to farm/baiting place The Mossel in the woods of the Noord Ginkel with a visit from a swine on the way.

Op de Ginkelse Heide wordt veel geoefend door het leger.
At the Ginkelse Heide/ Ginkel Heath there is a exersice by the army.
Er komt een vonkje vrij en voor je het weet heb je het begin van een heidebrand!
A spark is released and before you know there is the beginning of a heathburn!
Door de harde wind verspreid het vuur zich razendsnel.
Because of the strong wind the fire is spreading rapidly.
De brandweer met bluswater wagens.
The fire brigade with fire fighting water cars.
 Hoge vlammen door de wind.
High flames by the wind.
 Gelukkig krijgt de brandweer het vuur onder controle.
Fortunately the fire department gets the fire under control.
Meer over de brand weten kijk bij Omroep Gelderland.

En als we thuiskomen heet Jan ons weer welkom!
And when we come home, Jan welcomes us again!

Wij vermaken ons er prima! ;-) 
We have a great time at the Veluwe! ;-)


Binnenkort vertel ik meer over borduren!
Soon I'll tell you more about embroidery!

XxX Hetti

dinsdag 10 april 2018

Koningsdag 2018

Dit jaar komt op Koningsdag de Koninklijke familie naar Groningen.
Een borduur patroon is inmiddels een traditie geworden! :-))

This year the Royal family will come to Groningen on King's Day.
A embroidery pattern has now become a tradition! :-))


De Martini toren is al vanaf ver te zien en mag natuurlijk niet ontbreken. Net zo min als de Hollandse vlag en oranje wimpel en de wegvliegende vogels uit de klokkentoren.

The Martini tower can be seen from far away and cannot be missed. Just as the Dutch flag and streamer of the Royal family and the flying birds from the bell tower.


47 x 67 kruissteken/cross stitches


Klik Hier voor meer foto's en patronen van Koningsdag.

Click Here for more pictures and patterns of King's Day.Veel plezier met borduren,
 Enjoy the stitching,
XxX Hetti

maandag 5 februari 2018

#Mini SAL 2018 update

Zo leuk dat er veel deelnemers zijn aan de #minisal2018!
Op Instagram verschijnen de mooiste temperatuur/kleurcombinaties van over de hele wereld!
Ook op Facebook en ik heb daar een groep gemaakt ook onder de naam  #minisal2018 voor iedereen die daar de minisal foto's wil plaatsen.

So nice that there are a lot of participants at the # minisal2018!
The nicest temperature / color combinations from all over the world appear on Instagram!
Also on Facebook and I have made a group there also under the name # minisal2018 for anyone who wants to post the minisal photos.


De maand januari is klaar in 'koude' kleuren blauw en groen.
The month of January is finished in 'cold' colors blue and green.

Wil je graag meedoen klik dan Hier voor alle informatie en bestanden. De temperatuur statistieken van januari zijn o.a. Hier te vinden en ook op andere weer sites.

Would you like to participate please click Here for all information and files. The temperature statistics of recent times can be found on various weather sites.


Instagram #minisal2018
Facebook group #minisal2018


Veel plezier met borduren!
Enjoy the stitching!
:-) Hetti

woensdag 24 januari 2018

Workshop Kussen hoes / Pillow cover

Afgelopen jaar heb ik meegedaan aan de SAL van Dear Rine. Een facebook groep met iedere week een cirkel borduren. Het patroon is Hier te koop. Nu heb ik er een mooi kussen van gemaakt.

Last year I participated in the SAL of Dear Rine. A facebook group with a circle embroidery every week. The pattern is Here for sale. Now I have made a beautiful pillow of it.
Ik heb een gemakkelijke methode gekozen om een kussen hoes te maken die ik met jullie wil delen.
Meet het borduurwerk op.
Neem anderhalf keer de lengte ven een bijpassende stof voor de achterkant. Bijvoorbeeld als het kussen 40 cm lang is neem dan 40 cm  + 20 cm = 60 cm stof.

I have chosen an easy method to make the pillow cover that I want to share with you.
Measure the embroidery.
Take one and a half times the length of a matching fabric for the back. For example if the pillow is 40 cm long then take 40 cm + 20 cm = 60 cm fabric.
Maak een zoom aan beide uiteinden van de stof.
Knip daarna de stof  doormidden in de breedte.

Make a hem on both ends of the fabric.
Then cut the fabric in half widthwise.

Leg het borduurwerk neer met de goede kant naar boven.
Leg een deel van de stof van met de goede kant naar beneden op het borduurwerk. Vanaf de bovenkant en zorg dat de zoom op het borduurwerk komt te liggen, zie foto beneden.

Put the embroidery down with the right side up.
Put down one part of the fabric with the right side down on the embroidery. From the top and make sure the hem comes on the embrodery, see photo below.
Plaats het tweede deel van de stof met goede kant naar beneden erboven op, begin aan de onderkant en zorg dat de zoom over het midden ligt, zie foto beneden.

Place the second part of the fabric with the right side down above it, start at the bottom and make sure the hem is over the center,see photo below .
Zo zien de stoflagen eruit. Speld het werk rondom vast. Draai het om zodat het borduurwerk boven komt te liggen en steek de spelden er opnieuw in.

This is how the fabric layers look like. Pin the work around. Turn it over so that the embroidery is on top and insert the pins again.
Naai rondom de lagen aan elkaar met een stiksteek en een extra steekje in de hoeken en waar de achterkant stof elkaar overlapt.

Sew around the layers together with a backstitch and an extra stitch in the corners and where the back fabric overlaps.
Knip de randen met een kartelschaar tot ongeveer 2 cm van de rand af, in de hoeken schuin, zie foto.
Cut the edges with a  pinking shears to about 2 cm from the edge, slanted in the corners, see picture.
Keer het kussen voorzichtig, deuk alle hoeken netjes uit en schuif er voorzichtig een binnenkussen in.
Turn the cushion carefully, dent out  all corners neatly and carefully insert an inner cushion.
Werk het kussen eventueel met een koord rondom af voor een mooi resultaat. Kijk Hier hoe je dit kunt leren.
Finish the cushion with a cord around for a nice result. Click  Here how you can learn this.

De laatste 2 cirkels met het jaartal en kerstsfeer. Het was een heel leuk project om te doen. Dit jaar is er een nieuwe SAL gestart, ga naar Facebook en meld je aan bij de groep; Dear Rine Borduren.

The last 2 circles of the year and with a Christmas theme. It was a very nice project to do. This year a new SAL started, go to Facebook and register with the group; Dear Rine Embroidery.


Heel veel plezier en dank je wel Rine!
Wish you a lot of fun and thank you Rine!

zondag 31 december 2017

Happy New Year 2018 Surprise

Gelukkig Nieuwjaar en de allerbeste creatieve wensen voor 2018!

Happy New Year and the very best creative wishes for 2018!

Het afgelopen jaar heb ik meegedaan aan de leuke gekleurde SAL van Broderie Température 365 Jours. Afgelopen zomer heb ik een  patroon ontworpen met kleine quilt en fantasie blokjes om ze in 2018 in de kleuren van de temperatuur te borduren. Graag deel ik met jullie dit leuke project.

Last year I participated in the fun colored SAL of Broderie Température 365 Jours. Last summer I designed a pattern with small quilt and fantasy blocks to embroider them in the colors of the temperature in 2018. I would like to share this fun project with you.

Mini SAL 2018

Dit zijn de gemiddelde temperaturen van Nederland in koele en warme kleuren.
Beginnend van januari in het midden tot en met december aan de buitenkant.

These are the normal temperatures in the Netherlands in cool and warm colors.
Starting from January in the middle to December on the outside.

Mijn kleuren voor de temperatuur graden;
 My colors for the temperature degrees Celcius: 
- 0 / 5     DMC 4020 color variations
5 / 10      DMC 4025 color variations
10 / 15    DMC 4050 color variations
15 / 20    DMC 4075 color variations
20 / 25    DMC 4124 color variations
25 / 30 + DMC 4200 color variations


Of kies je eigen favoriete kleuren!
Or choose your own favorite colors!

Schema van de maanden beginnend met januari in het midden.Ieder hokje is 1 dag om te borduren in kruissteek.

Schedule of the months starting with January in the middle. Each box is 1 day to embroider in cross stitch.

Het patroon in 2  delen. Begin in het midden met borduren. Iedere eerste dag van de maand heb ik aangegeven met een open symbool in plaats van een zwart hokje!

The pattern in 2 parts. Start embroidering in the middle. Every first day of the month I indicated with an open symbol instead of a black box!

Let op het patroon overlapt elkaar met 5 hokjes!
Note that the pattern overlaps with 5 boxes!
105 X105 kruissteken /crossstitches.

Voorbeeld van kleuren van de mini SAL
Example of colors of the mini SAL
Foto's /pictures on Instagram #minisal2018 or Facebook group #minisal2018

Bijna klaar met de SAL van 2017!
Almost finished with the SAL of 2017!


Veel plezier met dit project in 2018

Have fun with this project in 2018

XxX  Hetti
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...