dinsdag 18 november 2014

Kerstbal / Xmas Bauble

Met de voorbereidingen voor de feestdagen ben ik al begonnen. Om dit jaar een Scandinavisch tintje te geven heb ik kerstballen in die kleuren ontworpen. Ze zijn eigenlijk triangel vormig en daardoor heel makkelijk in elkaar te zetten. Ik heb er een kleine workshop van gemaakt zodat iedereen ze kan maken :-))

I am already begun with the preparing for the holidays. To give this year a Scandinavian look I have designed baubles in these colors. They are actually triangle shaped and therefore very easy to put together. I have made a small tutorial so that everyone can make them :-))


Workshop Kerstbal / Tutorial Xmas Bauble


Kijk eerst goed naar het patroon en de letters voor je begint!
Borduur het patroon met wit borduurgaren  op rode Aida of geweven borduurstof  van 5,5 kruissteken per cm. Dan wordt de bal ongeveer 7,5 cm breed en 8 cm lang. 
Vervang evt. de geborduurde sneeuwvlokken voor decoratie sneeuwvlokken. Zie foto 1 en foto 9.

Please, look closely at the pattern and letters before you start!
Embroider the pattern with white embroidery thread on red Aida fabric or woven embroidery fabric  of 5.5 crosstitches per cm. The ball shall be approximately 7.5 cm wide and 8 cm. long.

Replace if you like the embroidered snowflakes for decorations snowflakes. See photo 1 and photo 9.


Maak met stiksteken alle randen en ga 2 x over de middenstukjes, zie foto 2. Knip de stof  NIET langs de randen af, maar vouw op de stiksteek randen naar achteren. Dat geeft stevigheid aan de bal en geen rafelranden. 

Made with backstitches all edges and go 2 times on the middle pieces, see photo 2. Cut the fabric NOT along the edges, but fold on the backstitch edges backwards. This gives strength to the ball and no frayed edges.


Neem 1 draad Rood borduurgaren van 1 meter lang en vouw die dubbel en steek de losse einden door het oog van een stompe borduurnaald. Vouw de punten A tegen elkaar aan naar achteren en steek er een speld in, zie foto 3.

Take one strand Red embroidery thread of 1 meter long and fold in half and insert the loose ends through the eye of a blunt embroidery needle. Fold the points A to the back against each other and insert a pin in it, see picture 3.


Begin aan de punt A en neem aan weerszijden 1 stiksteekje op en steek de draad door de lus heen als aanhechting. Neem daarna steeds een steekje aan weerszijden op en werk zo naar het midden , zie foto 4. 

Start at the point A and take on both sides one backstitch  and insert the needle through the loop as beginning. Then take a backstitch at each side and work your way to the center, see picture 4.


Neem in het middenstuk beide stiksteken op om hetzelfde effect te krijgen als de rest van de steken en werk door naar de top van B. Maak 1 steekje extra op de laatste steek.

Take in the middle both backstitches to get the same effect as the rest of the stitching and work through to the top of B. Make one extra stitch in the last stitch.

 Ga door naar C, zie foto 5, en maak 1 steekje extra bij de eerste steek. Ga naar beneden naar D.

               Go to C, see picture 5, and make one extra stitch in the first stitch. Go down to D.


Vouw de punten van E naar binnen en werk weer naar boven E, zie foto 6.

Fold the points of  E backwards and work to the top of  E, see picture 6.


Laat het bovenste stukje open om de bal te vullen met Panda vulling of ander vulmateriaal. Neem een ophang koord of lint, vouw het dubbel en maak er een knoop in. Steek de koord tussen de vulling en maak het laatste stukje dicht. Zie foto 7.

Leave the upper part open to fill the ball with filling material. Take a hanging cord or ribbon, fold it in half and make a knot. Insert the cord between the filling and close the ball. See picture 7.


Met het laatste restje garen kunnen er kerstballetjes of klokjes aan gehangen worden. 
Werk het draad af door een paar steekjes op elkaar en steek de naald naar binnen en kom aan de zijkant naar buiten. Knip de draad vlak langs de stof af. Zie foto 8.

With the last bit of thread you can attach Christmas balls or bells .
After that make a few stitches on each other and insert the needle in the ball and come out on one side. Cut the thread close to the fabric. See picture 8.


Als variatie kun je er sneeuwvlokken of andere decoraties op de bal plakken in plaats van te borduren. Hang er evt een kerstballetje of iets anders aan de onderkant van de bal.
Maak de kerstbal ook eens op witte borduurstof en borduur met rood borduurgaren. Of gebruik je eigen kleuren!!


As a variation, you can glue snowflakes or other decorations on the ball instead of embroidery. Hang  a Christmas ball or something else at the bottom of the ball if you like.
Make the bauble also on white embroidery fabric and embroider with red embroidery thread. Or choose your own colors!!


Veel plezier met het borduren en maken van deze kerst decoraties!
Have fun with making this Christmas decorations! 

Hetti ;-))

zaterdag 1 november 2014

Paddestoelen met Freebie

De herfst is prachtig met de verkleurende bladeren en paddestoelen. Ieder jaar neem ik weer veel foto's van allerlei paddestoelen. Dit jaar heb ik er een patroon van gemaakt van de enige echte paddestoel "Rood met Witte stippen".........  alleen de kabouters ontbreken :-))
Het patroon is te koop via ETSY.

The Autumn is beautiful with the color-changing leaves and mushrooms. Every year I take lots of pictures of all kind of mushrooms. This year I made ​​a pattern of the one true mushroom "Red with White dots".............. only the gnomes are missing:-)) You can find the pattern on ETSY.

  
Paddestoel als kussentje maar het patroon kan ook gebruikt worden op een kaart of als geurzakje.


Ook heb ik het patroon in Delfts Blauw gemaakt met als variatie voor dit kussentje heb ik het woord Paddestoel rood geborduurd.
Een rood koordje rondom maakt het helemaal af!

I also made the pattern in Delft Blue with the word Paddestoel in red.
With a matching red cord around the cushion!

Kadolabel / Gift tag. 


Please embroider your own language on the pattern and make the pattern longer or shorter.


ZELF EEN KADO LABEL MAKEN!
Borduur het gekleurde of het Delfts blauwe patroon op een restje borduurstof. Knip het ruim uit en plak aan de achterkant dubbelzijdig plakband. 
Neem een stukje kaart karton of ander mooi stevig papier en plak het borduurwerkje erop. 

MAKING A GIFT TAG!
Embroider the colored or Delft blue pattern on a scrap piece of embroidery fabric. Cut out the embroidery and stick on the back double sided tape. 
Take a piece of cardstock or other paper and stick the embroidery on the cardstock.


Lijm een dun randje texiellijm vlak langs de randen en plak een mooi sierkoordje op. Evt. de uiteinden onder het borduurtje schuiven met een speld of naald of de uiteinden van het koord lang laten. Goed laten drogen en daarna er een strik in maken.
Maak aan de bovenkant een gaatje voor een ophang koord. Zie foto's.

Kaart karton = Action
Texiellijm = Wibra, heeft een heel smal rond lijm mondje
Koord = Dille en Kamille

Glue a thin line of fabric glue along the edges of the embroidery and stick a nice thin cord arround. You may push the ends underneath the embroidery with a pin or needle or allow the cord ends long. Let the glue dry thoroughly and then in making a bow of the cords. 
Make a hole at the top for a hanging cord. See photos.


Miek heeft de bovenste blauwe paddestoel label ontworpen en het borduurwerkje op vilt geplakt!
Miek designed the top blue mushroom label and glued the embroidery on felt!Veel plezier, Enjoy,
Hetti :-))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...