zaterdag 30 juli 2016

Zomer / Summer 2016 Freebie and Tutorial

Na het Valentijns bloempotje met harten en het Paas bloempotje vol met eieren en haasjes is het nu tijd voor een Zomers bloempotje met vlinders en bloemen. De hortensia's uit de tuin zitten vol met grote bloemen en vaak zitten er vlinders op.
Met een foto uitleg om een koordje rondom het kussentje te maken. Het maakt een kussentje helemaal af!

After the Valentine flower pot with hearts and the Easter flower pot full of eggs and bunnies, it is now time of a Summer flower pot with butterflies and flowers. The hydrangeas in the garden are full of large flowers and butterflies often sit on the flowers.
With a picture explanation to make a cord around the cushion. It makes a beautiful finish!


DMC Color Variations; 
Blauw / Blue 4025 
Rood /  Red 4200
Groen / Green 4070


Hortensia Annabelle in de tuin /  Annabelle Hydrangea in the gardenOm een kussentje te maken is Hier een uitleg, ook om het op een andere manier te doen als je geen vierkant kussentje wilt maken.

To make a cushion is Here an explanation, to do it in a different way if you don't want to make a square cushion.

Als je het kussentje gemaakt hebt neem je bijpassend koord, naaigaren in de kleur van het koord en een naald met een scherpe punt. Het koord  moet minimaal anderhalf keer zo groot zijn als de omtrek van het kussen. Voor dit kussentje heb ik rollade touw gebruikt. Het is overal te koop neem alleen niet te dun touw. Gewone sier koorden zijn ook heel geschikt.

If you have made the cushion, take a matching cord, sewing thread and a needle with a sharp point. The cord must be at least one and a half times as large as the perimeter of the cushion. For this cushion I used kitchen rope for rolled meat. It is on sale everywhere in kitchenware stores and on the internet. Don't use too thin cord. Ordinary ornamental cords are also very suitable.

!! Het is een precisie klusje, neem je tijd ervoor want in het begin lijkt het moeilijk!
 Maar het resultaat is het echt waard.                         
!! It is a precision job, take your time to make because it seems difficult in the beginning!
But the result is really beautiful.


Begin in het midden bovenaan, hecht aan met een draad bijpassend naaigaren,  in de naad van het kussentje en steek de naald midden in het koord omhoog.
Beginning in the middle at the top, attach a matching sewing thread into the seam of the pad and insert the needle in the middle of the cord up.


Steek 1 of 2 mm verder in het koord naar beneden en trek de draad voorzichtig aan zodat je geen deuk in het koord krijgt.
Insert 1 or 2 mm further into the cord and pull the thread gently so you do not get a dent in the cord.


Neem een klein stukje van de borduurstof, dicht bij de naad, op en trek de draad er doorheen.
Take a small piece of embroidery fabric near the seam and pull the thread through it.


Daar waar je bij de stof omhoog gekomen bent steek je de naald in het koord. Let op; het koord niet strak trekken, maar neerleggen!
Where you came up with the fabric you insert the needle into the cord. Pay attention; pull the thread  not tight, but lay down!


Steek opnieuw 1 of 2 mm verder in het koord naar beneden en trek de draad weer voorzichtig aan. Ga op deze manier tot aan de hoek en neem in de hoek een steekje extra op zodat er geen gaatjes ontstaan. Het koord neerleggen in de hoek anders gaat het strak trekken.
Insert again 1 or 2 mm further into the cord and pull the thread gently again. Go this way to the corner and take a stitch in the corner extra so that no holes occur. The cord must lay down in the corner or it will pull it tight.


De hoek mag niet strak trekken.  
The corner should not pull tight.


Ga helemaal rond en leg het koord voor het begin koord. Steek nog eenmaal door het koord heen. Draai het kussentje om en hecht in de naad af. Maak er een strikje in en knip het overtollige koord af.
Go all the way around and place the cord for the start cord. Insert once the cord through. Turn the cushion over and tie-off in the seam. Make a bow and cut off the excess cord.


Van Manuela en Martina kreeg ik deze f.oto's in leuke kleur variaties! Dank je wel dames :-))
From Manuela and  Martina and I got these pictures in fun color variations! Thanks a lot ladies :-))


Manuela heeft dit mooie kussentje meteen gemaakt en ligt tussen andere mooie geborduurde kussentjes. Kijk maar eens Hier
Manuela have made already this beautiful cushion, you can see it Here with some other lovely stitching. 


Matina heeft de bloemen in de kleur van chocolade bloemen geborduurd....lekker!
Martina  has embroidered the flowers in the color of the chocolate flowers .... yummy!


Veel succes en plezier!
Good luck and have fun!
Hetti ;-))

dinsdag 12 juli 2016

Nieuw patroon, New pattern

 BS 1923 met Delfts blauwe motieven.
Om mijn voorkeur voor Delfts blauwe tegels, de Hollandse merklapmotieven en het rode schoollapje van mijn moeder te combineren, heb ik dit patroon ontworpen.
Het is een beetje van mijn moeder die hield van tuinieren, vogels, natuur en de zee. In het patroon zijn dat de tuin en overal vogels, het water/de boot en haar alfabet. De huizen lijken een beetje op de St. Mariaschool in Naarden waar ze het lapje in 1923 geborduurd heeft bij de nonnen.
En een beetje van mij, want de huizen lijken ook een beetje op ons oude huis in Leiden uit 1902  en de tulpen en molens. Het hart en de levensboom verbinden ons.                                                                                                                            
BS 1923 with Delft blue motifs.
To combine my preference for Delft blue tiles, Dutch sampler motifs and the red school sampler of my mother, I designed this pattern.
It's a bit of my mother who loved gardening, birds, nature and te sea. In the pattern you can see the garden and everywhere birds, the water / the boat and her alphabet. The houses seem a bit on the St. Maria School in Naarden where she embroidered her red sampler with the nuns in 1923.
And a little bit of me, because the houses look a bit like our old home in Leiden from 1902 and the the tulips and windmills. The heart and the tree of life connect us.


Na wat zoekwerk in oude albums en losse foto's kwam ik deze foto tegen van mijn moeder uit... 1923! Kijk eens naar die enorme strik in haar haar. :-))

After some research in old albums and loose photographs I found this picture of my mother in ... 1923! Look at that huge bow in her hair. :-))

                                                            
                     Afmeting: 157 x157 kruissteken.          
 Afmeting geborduurd op 12 dr. gebroken witte stof 26,5 x 26,5 cm.  
                                                                                                                                   
Stitch count 157H x157W cross-stitches.
Finished size on 32 count off-white embroidery fabric 26,5 x 26,5 cm.


De Mariaschool in Naarden, afgebroken in 1968.
The Maria School in Naarden, demolished in 1968.


De tuin met tulpen en vogels / The garden with tulips and birds.


Delfts blauwe Tegels hebben hoekmotieven met de naam  "Spin".
Delft blue tiles with corner motifs with the name "Spider".

Met veel plezier heb ik dit patroon ontworpen, want velen onder ons hebben eenzelfde verhaal over de rode school lapjes uit vroeger tijden. Voor anderen is het een klein stukje borduur geschiedenis over de Hollandse schoollapjes.

With great pleasure I have designed this pattern, because many of us have the same story about the red school samplers from earlier times. For others it is a small piece embroidery history of the Dutch school samplers.


More information about the design, send me a email.See Contact.

Met een draad rood garen in kruissteek.
With one red thread of floss in cross stitch.

 
Veel plezier, Enjoy,
Hetti :-))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...