donderdag 15 november 2012

SAL Delfts Blauwe Tegels, Update - SAL Delft Blue Tiles, Update.

Voor degene die de lay out van 16 Delfts blauwe tegeltjes maken zijn hier 2 ontwerpen voor tegel nummer 14 en 15.
Natuurlijk kun je ook andere motieven gebruiken ;-))

For those who use the layout of 16 Delft blue tiles I have 2 designs for tile number 14 and 15.
Of course you can also use other motives;-))
Of een variatie / Or a variation;


Na het borduren komt de laatste rij er zo uit te zien;
After cross stitching the tiles on the last row;

Tegel nummer 12 komt begin december en dan zie je ook het eind resultaat van de SAL!

Tile number 12 is coming beginning December and then I can show you the end result of the SAL!

Veel plezier, Enjoy,
Hetti ;-))
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...